Hem

Fastighetsfolket

Sveriges största tidning för fastighetsskötare och städare

Du når beslutspåverkare, inköpsansvariga och användare

inom städning och fastighetsskötsel.

 

Medlemmarna finns på en rad positioner:

fastighetsskötare, städare, sanerare och teamledare.MÄN   KVINNOR

51%    49%


Upplaga: 30 200 (TS helår 2016)

Antal nummer per år: 10
Tryck: Offset, CMYK Europaskalan
Bildupplösning: 300 ppi
ICC-profil: ladda ner
Material mailas till:

 

Informationsblad: ladda ner


Om målgruppen

»  Fastighetsskötarna finns vid privata, allmännyttiga

     och kooperativa bostadsföretag

»  64 % av läsarna påverkar på något sätt inköpen

     på arbetsplatsen

»  79 % av läsarna tar del av annonserna i tidningen
 

utgivningsplan 2018
Nr
Utgivningsdag
Materialdag
Tema
1
24 januari
8 januari
2
28 februari
12 februari
 
3
4 april
19 mars
4
2 maj
16 april
 
5
5 juni
21 maj
6
4 juli
18 juni
7
29 augusti
13 augusti
8
3 oktober
17 september
9
7 november
22 oktober
10
13 december
26 november


 


Webbannonsering

Komplettera din annons med en banner på fastighetsfolket.se
Sajten innehåller nyheter, reportage, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Tillåtna format: gif, jpg, png
Maxstorlek: 100 KB


pris och annonsformat för webb
Format
Pris
Panorama
980 x 240 px
6 000:-/vecka exkl. moms
Outsider
300 x 250 px
4 000:-/vecka exkl. moms
Mobil
320 x 320 px
2 000:-/vecka exkl. moms
 

 

 

 

 pris och annonsformat för print (utfallande format inom parentes)

 

OBS! Från och med nr 7 2016 gäller nedanstående format för Fastighetsfolket:

 

1/1-sida
175 x 211 mm
(195 x 250 mm +
5 mm)

21 900:-

Baksida
195 x 225 mm + 5 mm 26 900:-

1/2-sida
175 x 103 mm
13 800:-
1/2-sida
84 x 211 mm
13 800:-
1/4-sida
84 x 103 mm
8 800:-

1/4-sida
175 x 50 mm
8 800:-

Branschregistret
Ruta 45 x 45 mm
7 000:-/år

Uppslag: 370 x 211 mm (400 x 260 + 5 mm) 37 000:-
Per spaltmm: 33:-
Moms tillkommer ej.


 

 

 

OBS! Alla färger måste vara i CMYK-läge.

Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.

Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.

Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

 

d.a. media reserverar sig för eventuella ändringar.