Hem

Hotellrevyn

Nyheter från hotell- och restaurangbranschen

Du når anställda och småföretagare inom hotell-,

restaurang- och turismnäringen.

 

Tidningen innehåller nyheter från branschen,

arbetsplatsreportage, guider och expertpaneler,

recept med mera.

 

Tidningen ges sedan 1918 ut av Hotell- och

restaurangfacket, HRF.MÄN   KVINNOR

37%    63%


Upplaga: 35 500 (TS helår 2016)

Antal nummer per år: 10
Tryck: Offset, CMYK Europaskalan
Bildupplösning: 300 ppi
ICC-profil: ladda ner
Material mailas till:

 

Informationsblad: ladda ner


Om målgruppen

»  Yngre läsare där 28% är under 30 år.

»  Påverkar på något sätt inköpen

     på arbetsplatsen

»  Arbetar inom hotell, restaurang, och turism

     bl.a. som kockar, kallskänkor, servitriser och

     servitörer, bartendrar och baristor.
 utgivningsplan 2018
Nr
Utgivningsdag
Materialdag
Tema
1
26 januari
11 januari
2
2 mars
15 februari
3
3 april
15 mars
4/5
30 maj
15 maj
6
4 juli
19 juni
7
7 september
23 augusti
8
12 oktober
27 september
9
16 november
1 november
10
14 december
29 november


Webbannonsering

Annonsera på Hotellrevyns nya webbplats hotellrevyn.se, som lanserades i maj 2016.

OBS! Till annonsen "Artikelflödet" behövs även formaten 860 x 230 px och 568 x 250 px för att synas i läsplatta och mobil.


Tillåtna format: gif, jpg, png
Maxstorlek: 100 KB

 

pris och annonsformat för webb

Format
Pris
Högerspalt
364 x 300 px
3 000:-/vecka
Artikelflödet
940 x 250 px
5 000:-/vecka
Läsplatta
860 x 230 px
Mobil
568 x 250 px


pris och annonsformat för print (utfallande format inom parentes)

 

 

1/1-sida
188x251 mm
(216 x 280 mm +
5 mm)

24 000:-

Baksida
216 x 255 mm
26 000:-

1/2-sida
188 x 125 mm
14 500:-
1/2-sida
94 x 251 mm
14 500:-
1/4-sida
94 x 125 mm
8 000:-

1/4-sida
188 x 62,5 mm
8 000:-

Övrigt
188 x 35 mm
7 000:-

94x62,5

5 000:-

47x62,5 mm

3 000 :-

Uppslag: 401 x 251 mm (432 x 280 + 5 mm) 40 000:-
Moms tillkommer ej.


 

 

 

OBS! Alla färger måste vara i CMYK-läge.

Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.

Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.

Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

 

d.a. media reserverar sig för eventuella ändringar.