Hem

Kyrkfack

Tidningen når beslutsfattare inom Svenska Kyrkan

Bland yrkesgrupperna finns bland annat präster, diakoner

och kanslichefer, men också församlingspedagoger,
kyrkoherdar och HR-personal.

 

Målgruppen gör också inköp och sköter upphandlingar
til församlingarna.MÄN   KVINNOR

53%    47%


Upplaga: 5 500

Antal nummer per år: 6
Tryck: Offset, CMYK Europaskalan
Bildupplösning: 300 ppi
Material mailas till:

 

Informationsblad: ladda ner


Om målgruppen

»  Målgruppen är högskoleutbildad

utgivningsplan 2018
Nr
Utgivningsdag
Materialdag
1 
2 mars
14 februari
2 
27 april
10 april
3
29 juni
13 juni
4
14 september
28 augusti
5  
26 oktober
9 oktober
6 
7 december
20 novemberpris och annonsformat för print (utfallande format inom parentes)

1/1-sida
185 x 250 mm
(215 x 280 mm)
11 500:-


Baksida
215 x 267 mm

13 000:-
1/2-sida
185 x 127 mm
7 000:-
1/2-sida
90 x 250 mm
7 000:-
1/4-sida
90 x 127 mm
3 750:-


Uppslag: 430 x 280 mm (+ 5 mm) 19 500:-
Moms tillkommer ej.OBS! Alla färger måste vara i CMYK-läge.

Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.

Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.

Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

 

d.a. media reserverar sig för eventuella ändringar.