Hem

SeniorPosten

Medlemstidning från Riksförbundet Pensionärsgemenskap

SeniorPosten ingår i RPGs medlemsavgift och

skickas direkt hem i postlådan.

 

RPG är en ideell och partipolitisk obunden pensionärs-

organisation som vill värna människan utifrån kristna

värderingar, men är öppen för alla  oavsett livsåskådning.

 

Verksamheten består av berikande aktiviteter, förmedling
av samhällsinformation samt opinionsbildning.

 MÄN   KVINNOR

53%    47%


Upplaga: 10 000

Antal nummer per år: 5
Tryck: Offset
Bildupplösning: 175 ppi
Material mailas till:

 

Informationsblad: ladda ner


Om målgruppen

» Målgruppen är pensionärer

utgivningsplan 2018
Nr
Utgivningsdag
Materialdag
1 
28 februari
22 januari
2 
25 april
19 mars
3
27 juni
21 maj
4
19 september
13 augusti
5  
28 november
22 oktoberpris och annonsformat för print (utfallande format inom parentes)

1/1-sida
180 x 267 mm
(210 x 297 mm + 3 mm)
9 750:-


Baksida
180 x 245 mm (utfall 210 x 260 mm + 3 mm)

9 750:-

 
1/2-sida
180 x 130 mm
5 360:-
1/2-sida
87 x 267 mm
5 360:-
1/4-sida
87 x 130 mm
2 950:-
1/4-sida
180 x 62 mm
2 950:-

Övrigt
87 x 62 mm
1 300:-

41 x 62 mm
890:-
Moms tillkommer ej.


OBS! Alla färger måste vara i CMYK-läge.

Annonser bör vara i PDF-format, Word-dokument räknas ej som fullgott annonsmaterial.

Text bör inte ligga alltför nära kanterna på annonsen, helst minst 1 cm från sidorna.

Texten bör vara i 100% svart och 0% andra färger för att undvika att det blir suddigt.

 

d.a. media reserverar sig för eventuella ändringar.